Milé kolegyne a kolegovia.
Srdečne Vás aj tento rok pozývame na kongres Slovenskej podologickej spoločnosti o.z., ktorý sa uskutoční dňa 29.9.2023 v hoteli Holiday Inn, Športová ulica 2, Žilina.

Čaká Vás príjemný deň plný prednášok so skvelými témami a prednášajúcimi, stretnutia s vystavovateľmi a možnosť zúčastniť sa volieb do orgánov združenia SPS, o.z. pre nadchádzajúce obdobie.

Účastnícky poplatok na kongres pre člena spoločnosti s uhradeným členským poplatkom SPS, o.z. na rok 2023 je 50€.
Poplatok za účasť na kongrese pre nečlena SPS, o.z., alebo člena s neuhradeným ročným členským poplatkom na rok 2023 je 85€.
V cene sú zahrnuté prednášky, občerstvenie a obed.
Prihlášky na kongres poprosíme vyplniť na našej stránke najneskôr do 15.09.2023.

Prihláška na kongres

Prihlášky kandidáta do Prezídia Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. a Dozornej rady Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. poprosíme zaslať vyplnené emailom na: podologia.sps.info@gmail.com najneskôr do 15.09.2023.

Prihláška kandidáta

Program

8:30 - 9:00
Registrácia účastníkov kongresu
9:00 - 9:15
Úvodné slovo prezidenta SPS, o.z., Ing. Milada Nádašiová
9:15 - 9:30
Správa o činnosti a hospodárení SPS, o.z., Elena Pajdlhauserová
9:30 - 9:50
Prestávka
9:50 - 10:35
Vložky do topánok v podológii, Richard Nagy
10:35 - 11:20
Čo hľadať na nohách okrem mykózy? MUDr. Petra Fedorcová
11:20 - 12:00
Uvítanie čestných členov, voľby do orgánov SPS, o.z.
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 13:45
Prehľad podiatrie, MUDr. Miroslav Havrda
13:45 - 14:15
Psoriáza chodidiel a nechtov, ich prejavy na nohách, MUDr. Petra Fedorcová
14:15 - 14:30
Prestávka
14:30 - 15:15
Pätná ostroha, Plantárna fascitída, High Heels - život na podpätkoch, MUDr. Miroslav Havrda
15:15 - 16:00
Možnosti fyzioterapie v korekcii chodidla, Mgr. Martin Frčo
16:00 - 16:30
Vyhlásenie výsledkov volieb, ukončenie kongresu, odovzdávanie certifikátov, Ing. Milada Nádašiová

O nás

Našim cieľom je spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov

Viac info

Stanovy

Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …

Viac info

Prihláška

Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok. Výška členského príspevku je 33 €.

Viac info

Milé kolegyne pedikérky, kolegovia pedikéri, podológovia,

tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia

Prezídium združenia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis


Dozorná rada

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Mária Ivanková

Životopis

img
Bc. Božena Brathová

Životopis


Čestný prezident

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis


Tajomník spoločnosti

img
Katarína Ižoldová

Životopis


Hovorca pre styk s médiami

img
Mgr. Paulína Ištvancová

Životopis


Zakladajúci členovia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Lucia Mydlová

Životopis
!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška