Dovoľujeme si Vás informovať, že v školskom roku 2021/2022 sa na

Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch opäť otvára prvý ročník experimentálneho študijného odboru 5349 N PODOLÓG.

Termín na prijímanie žiadostí je stanovený do 15.4.2021.
Bližšie informácie a žiadosť o odporúčanie nájdete po stlačení nasledujúceho tlačidla.

VIAC TU

O nás

Našim cieľom je spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov

Viac info

Stanovy

Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …

Viac info

Prihláška

Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok. Výška členského príspevku je 33 €.

Viac info

Milé kolegyne pedikérky, kolegovia pedikéri, podológovia,

tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia

Prezídium združenia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis


Dozorná rada

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Mária Ivanková

Životopis

img
Bc. Božena Brathová

Životopis


Čestný prezident

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis


Tajomník spoločnosti

img
Katarína Ižoldová

Životopis


Legislatívny garant

img
Bc. Božena Brathová

Životopis


Zakladajúci členovia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Lucia Mydlová

Životopis
!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška