O nás

Našim cieľom je spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov

Viac info

Stanovy

Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …

Viac info

Prihláška

Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok. Výška členského príspevku pre rok 2018 je 33€.

Viac info

1. Zjazd Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. a 4. Kongres Profesionálnej pedikúry a podológie

Mílí priatelia,
chcem sa vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na 1. Zjazde SPS a 4. Kongrese PPP, veľmi, veľmi pekne zo ❤ poďakovať za účasť, za vašu pozornosť, za priateľstvo, za spoločne strávené chvíle na tomto podujatí. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijalo aj niekoľko vystavovateľov, ktorí nám predviedli zaujímavé nové produkty.

Verím, že sa o rok stretneme zasa spolu a radi privítame aj ostatných členov, ktorí sa tohto roku nemohli zúčastniť akcie.

Ešte raz vám všetkým ďakujem,
Ing. Milada Nádašiová

Prezident SPS o.z.

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia - Valné zhromaždenie

img

Ing. Milada Nádašiová

zakladajúci člen

Životopis

img

Martin Spevár

zakladajúci člen

Životopis

img

Ing. Viliam Daubner

zakladajúci člen

Životopis

img

Martina Jarabeková

tajomník spoločnosti

Životopis


img

Elena Pajdlhauserová

zakladajúci člen

Životopis

img

Lucia Mydlová

zakladajúci člen

Životopis

img

Bc. Božena Brathová

legislatívny garant

Životopis!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška