O nás

Našim cieľom je spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov

Viac info

Stanovy

Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …

Viac info

Prihláška

Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok. Výška členského príspevku pre rok 2018 je 33€.

Viac info

Milé kolegyne pedikérky, kolegovia pedikéri, podológovia,

dovoľte mi pozvať Vás na Odborný podologický deň (3.10.2019), ktorý sa uskutoční pod odbornou záštitou Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. pri príležitosti každoročnej výstavy krásy
INTERBEAUTY v Bratislavskej Inchebe (3. - 5.10.2019).

Počas prvého výstavného dňa vo štvrtok 3.10.2019 od 10.30 do 15.00 sme pre Vás pripravili zaujímavý sprievodný vzdelávací program – štvrté pokračovanie ODBORNÉHO PODOLOGICKÉHO DŇA (OPD). Nájdete nás na výstavisku na prízemí v EXPO CLUBe. Po prvý krát máme možnosť sa stretnúť v uzavretom priestore, kde vám ponúkneme malé občerstvenie a prednášky nebudú rušené ruchom prebiehajúcej výstavy.

Vstup do EXPO CLUBu pre účastníkov Odborného podologického dňa je zdarma.

ODBORNÝ PODOLOGICKÝ DEŇ - 3.10.2019

Harmonogram prednášok

odborné vzdelávanie pedikérov a podológov pri výstave INTERBEAUTY 2019 v Inchebe – Expo Club

Téma: HYPERKERATOTICKÉ STAVY V PEDIKÚRE A ICH RIEŠENIE

10.30 - 11.45
Hyperkeratotické stavy na chodidlách (Ing. Milada Nádašiová - Centrum pedikúry, s.r.o.)
11.45 - 12.15
Ošetrenie nôh švajčiarskou pedikúrou (Kristína Uhlárová)
12.15 - 12.30
Odstraňovanie hyperkeratóz postupmi suchej pedikúry (Mária Ivanková – IMKOR, s.r.o.)
12.30 - 12.45
Odstraňovanie hyperkeratózpostupmi mokrej pedikúry (Eva Mrázová – Salón Eva)
12.45 - 13.00
Odstraňovanie hyperkeratózpostupmi kombinovanej pedikúry (Eva Mrázová – Salón Eva)
13.00 - 13.15
Využitie Phytium oligandrum pre ničenie hyperkeratotizujúcich druhov dermatofytov (MVDr. Marián Radosa – BARD, s.r.o.)
13.15 - 13.30
Psoriáza a atopický ekzém – ich hyperkeratotické prejavy (MUDr. Marta Straková – TOMESA, s.r.o.)
13.30 - 14.15
Používanie ochranných pracovných pomôcok – respirátor, rukavice, štít (Jozef Michalčík)
14.15 - 14.45
Hygienické minimum – novinky pre prax pedikéra (Alena Kurčíková – RÚVZ Bratislava)
14.45 - 14.55
Ukážka dekontaminácie nástrojov a pracoviska po pedikúre, použitie dezinfekčnej vane, ulrtavukovej čističky a sterilizátora, následné skladovanie a narábanie s nástrojmi (Elena Pajdlhauserová – Ellen education and care, s.r.o.)
14.55 - 15.00
Záver vzdelávacieho cyklu a odovzdávanie diplomov za účasť registrovaným účastníkom

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia - Valné zhromaždenie

img

Ing. Milada Nádašiová

zakladajúci člen

Životopis

img

Martin Spevár

zakladajúci člen

Životopis

img

Ing. Viliam Daubner

zakladajúci člen

Životopis

img

Martina Jarabeková

tajomník spoločnosti

Životopis


img

Elena Pajdlhauserová

zakladajúci člen

Životopis

img

Lucia Mydlová

zakladajúci člen

Životopis

img

Bc. Božena Brathová

legislatívny garant

Životopis!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška