Slovenská podologická spoločnosť

●   Založená 19.4.2018
●   Slovenská podologická spoločnosť, občianske združenie
●   Vytvorenie spoločnosti, ktorá bude pred kompetentnými úradmi zastrešovať záujmy pedikérov a podológov
●   Členom združenia môžu byť na základe písomnej prihlášky fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami spoločnosti, stotožňujú sa s poslaním a cieľmi združenia, majú záujem napĺňať jeho ciele a sú činné v oblasti: pedikúra, podológia, lekári (MUDr. MVDr., RNDr.), zdravotné sestry/bratia, maséri a fyzioterapeuti.

Pedikér – estetické ošetrenie chodidiel

Podológ – zdravotné ošetrenie chodidiel

Profesionálne kompetencie nového zdravotníckeho povolania podológ/podologička: štandardný výkon odbornej podologickej činnosti v oblastiach ako napr.: orthonyxia, nechtová protetika, ošetrenie mykotických nechtov, manažment diabetickej nohy a pod. v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach.

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

 • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
 • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
 • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
 • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
 • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
 • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
 • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
 • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
 • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia

Prezídium združenia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis


Dozorná rada

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Mária Ivanková

Životopis

img
Bc. Božena Brathová

Životopis


Čestný prezident

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis


Tajomník spoločnosti

img
Katarína Ižoldová

Životopis


Hovorca pre styk s médiami

img
Mgr. Paulína Ištvancová

Životopis


Zakladajúci členovia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Lucia Mydlová

Životopis
Členstvo

Podmienky členstva

 • Podmienky pre členstvo sú vypísanie prihlášky a jej zaslanie na e-mail: podologia.sps.info@gmail.com a následné zaplatenie členského poplatku na náš účet
Viac info

Stanovy

 • Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …
Viac info

Prihláška

 • Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok. Výška členského príspevku je 33€.
Viac info

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška