Prihlášky kandidáta do Prezídia a Dozornej rady Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z


Prihlášky kandidáta do Prezídia Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. a Dozornej rady Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. poprosíme zaslať vyplnené emailom na: podologia.sps.info@gmail.com najneskôr do 15.09.2023.

Kandidátom do orgánov združenia spoločnosti môže byť každý, kto je aktívnym členom Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. po dobu najmenej 3 roky a zároveň mal uhradený členský poplatok za posledné tri roky.


Povinné prílohy v emaili Vyplnená prihláška kandidáta Životopis podľa uvedenej šablóny Fotografia kandidáta