O nás

Našim cieľom je spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov

Viac info

Stanovy

Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári, …

Viac info

Prihláška

Po vyplnení a odoslaní online prihlášky uhraďte ročný členský príspevok. Výška členského príspevku je 33 €.

Viac info

Milé kolegyne pedikérky, kolegovia pedikéri, podológovia,

tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ciele Slovenskej podologickej spoločnosti

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

Orgány združenia

Prezídium združenia

img
Ing. Milada Nádašiová
prezident

Životopis

img
Eva Mrázová
viceprezident

Životopis

img
Katarína Ižoldová
viceprezident

Životopis


Dozorná rada

img
Martin Spevár

Životopis

img
Lucia Kaštierová

Životopis

img
Mgr. Veronika Bilíková, PhD.

Životopis


Čestný prezident

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis


Tajomník spoločnosti

img
Katarína Ižoldová

Životopis


Hovorca pre styk s médiami

img
Mgr. Paulína Ištvancová

Životopis


Zakladajúci členovia

img
Ing. Milada Nádašiová

Životopis

img
Martin Spevár

Životopis

img
Ing. Viliam Daubner

Životopis

img
Elena Pajdlhauserová

Životopis

img
Lucia Mydlová

Životopis
!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška