Podmienky členstva


Podmienky pre členstvo sú:

●   vypísanie prihlášky a jej zaslanie na e-mail: podologia.sps.info@gmail.com
●   následné zaplatenie členského poplatku na náš účet

Výška členského príspevku je 33 €. Platbu členského príspevku, prosím, poukážte bezhotovostne, formou bankového prevodu na účet: IBAN: SK53 1100 0000 0029 4006 0141, Tatrabanka, a.s.

Ako variabilný symbol uveďte, prosím, IČO spoločnosti, do popisu platby vypíšte Vaše meno alebo obchodný názov. V prípade, že už máte pridelené členské číslo, uvádzajte pri platbách toto číslo.

Po obdržaní prihlášky a následnej kontrole zaplatenia členského poplatku, Vám bude pridelené členské číslo, ktoré potom budete používať pri ďalšej komunikácií so spoločnosťou.
Následne obdržíte PREUKAZ ČLENA. Týmto preukazom sa preukazujete na všetkých akciách SPS. NEZABUDNITE HO, PROSÍM, NOSIŤ SO SEBOU.

Ako člen Slovenskej podologickej spoločnosti sa zaväzujete, že budete ctiť a riadiť sa Etickým kódexom pedikéra/podológa.

Nezabudnite pravidelne sledovať stránky našej spoločnosti www.podologia.sk. Ak niečomu nerozumiete, alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na našu spoločnosť mailom: podologia.sps.info@gmail.com.

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška