Prihláška člena Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z.


Úhrada členského príspevku

Po vyplení a odoslaní prihlášky uhraďte ročný členský príspevok. Výška ročného členského príspevku je 33 €. Platbu členského príspevku, prosím, realizuje cez Eshop pre členov.

Na danej stránke kliknite na modré tlačidlo Členský príspevok v ľavej časti. Na eshopovej stránke členského príspevku si zvoľte príspevok za príslušný rok, vyplňte emailovú adresu, s ktorou ste sa registrovali a pridelené číslo člena. Po stlačení tlačidla overiť stlačte tlačidlo odoslať a zrealizujte online platbu.

Po obdržaní a overení údajov na prihláške a zaplatení členského príspevku, vám bude vystavený PREUKAZ ČLENA. Týmto preukazom sa preukazujete na všetkých akciách SPS. NEZABUDNITE HO, PROSÍM, NOSIŤ SO SEBOU.

Ako člen Slovenskej podologickej spoločnosti sa zaväzujete, že budete ctiť a riadiť sa Etickým kódexom pedikéra/podológa.

Nezabudnite pravidelne sledovať stránky našej spoločnosti www.podologia.sk. Ak niečomu nerozumiete alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na našu spoločnosť emailom: podologia.sps.info@gmail.com.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje členov Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z., budú použité výhradne na účely evidencie členskej základne a administratívne účely a bude s nimi narábané podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Slovenská podologická spoločnosť, o.z. neposkytne osobné údaje členov spoločnosti tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom Slovenskej republiky a štátnej správy.

Vyplnením údajov a podpisom v tejto prihláške, potvrdzuje žiadateľ o členstvo súhlas s vyššie uvedeným účelom použitia svojich osobných údajov a skutočnosť, že dáta poskytuje dobrovoľne.

V prípade poskytovateľa služieb budú údaje o prevádzke dostupné pre verejnosť v mape poskytovateľov. Člen môže vyjadriť svoj nesúhlas so zverejnením prevádzky v mape poskytovateľov.