Pre zobrazenie bližších informácií ako poukázať podiel zo zaplatenej dane si kliknutím vyberte z nasledujúcich možností tú, ktorá sa vás týka:

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie
 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si VYHLÁSENIE poukázaní podielu zaplatenej dane.
 5. Do vyhlásenia napíšte:
  • a) svoje údaje,
  • b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane,
  • c) nasledujúce údaje o prijímateľovi 2% z daní sú už v tlačive vyplnené:
   • IČO: 51707829
   • Právna forma: občianske združenie
   • Obchodné meno: Slovenská podologická spoločnosť
   • Sídlo - Ulica: Moravská
   • Súpisné/orientačné číslo: 10/7
   • PSČ: 831 03
   • Obec: Bratislava-Nové Mesto
  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
 6. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj s Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa príslušnosti.

Som právnická osoba
 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate Vaše 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa..
  • 1% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje iba 1% z dane.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje 2% z dane.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • IČO: 51707829
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: Slovenská podologická spoločnosť
  • Sídlo - Ulica: Moravská
  • Súpisné/orientačné číslo: 10/7
  • PSČ: 831 03
  • Obec: Bratislava-Nové Mesto
  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla). V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


ĎAKUJEME za vašu podporu!

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška