Zoznam akcií


3. Kongres Slovenskej podologickej spoločnosti
Žilina
29.9.2023
Dňa 29.9.2023 sa v Žiline konal 3. Kongres Slovenskej podologickej spoločnosti, o. z., na ktorom sa uskutočnili voľby do riadiacich orgánov spoločnosti.
Ďakujeme predošlému vedeniu za vynaložené úsilie predchádzajúcich 5 rokov. Rozlúčili sme sa s niektorými členmi vedenia spoločnosti: Elena Pajdlhauserová, Bc. Božena Brathová, Mária Ivanková, Ing. Viliam Daubner. Ďakujeme im za spoluprácu a odhodlanie pri presadzovaní záujmov našej spoločnosti.

Nové vedenie spoločnosti je nasledovné:
Prezidentom Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. zostáva Ing.Milada Daubnerová Nádašiová, za viceprezidentov spoločnosti boli zvolené Katarína Ižoldová a Eva Mrázová. Predsedom dozornej rady sa stala Mgr. Veronika Biliková, PhD., a ako ďalší dvaja členovia dozornej rady boli zvolený Martin Spevár a Lucia Kaštierová.

Ako predchádzajúce, aj nové vedenie má pred sebou mnoho náročných výziev, realizáciu mnohých zaujímavých projektov potrebných pre rozvoj a rast pedikúry a podológie na Slovensku.

Účastníci kongresu boli informovaní o činnosti a hospodárení spoločnosti. Účastníci podujatia boli obohatení aj o nové informácie od prednášajúcich odborníkov: MUDr. Miroslav Havrda (lekár, neurológ, športový lekár a podiater), vynikajúca a pokroková dermatologička MUDr. Petra Fedorcová, fyzioterapeut a pedagóg Mgr. Martin Frčo, protetický technik Richard Nagy. Všetky odborné témy účastníkov zaujali aj k veľmi podnetnej diskusii. Účastníkom kongresu ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie podujatia.
Splnené úlohy pre obdobie 2022
Certifikovaný pedikérsky kurz
online
2.12.2022
2.12.2022 prebehla teoretická časť prvého Certifikovaného pedikérskeho kurzu zameraného ma medicinálnu pedikúru organizovaný pod záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou podologickou spoločnosťou. V rámci kurzu prednášali špičkoví slovenskí a českí špecialisti z oblastí diabetológie, internej medicíny, podiatrie a podológie.
Všetkých zúčastnených, ktorí úspešne absolvovali test z teoretickej časti, čaká druhá – praktická časť kurzu.
Memorandum Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. k profylaxii zdravia nôh obyvateľstva SR a pacientov s diabetom
Bratislava
2.11.2022

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet pacientov s diagnózou diabetes mellitus, sa v tejto situácii ukazuje nástojčivá otázka profylaxie komplikácií dolných končatín. Profylaxia zdravia nôh pacientov s diabetom je nevyhnutná aj v podmienkach Slovenskej republiky. Pravidelným ošetrením a rovnako kontrolou, je možné podchytiť prvotné príznaky nástupu a progresie SDN.
V tejto súvislosti vydala Slovenská podologická spoločnosť, o.z. Memorandum k profylaxii zdravia nôh obyvateľstva SR a pacientov s diabetom.

Na stiahnutie:
Memorandum Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. k profylaxii zdravia nôh obyvateľstva SR a pacientov s diabetom
Predloženie projektu s návrhmi na riešenie aktuálnej situácie pacientov s ranami na Slovensku
Návrh minimálnych štandardov pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti liečenie rán
Kongres a 2. Zjazd SPS
Jasná – Nízke Tatry
18.11.2022
Hlavná téma: Ortopedické poruchy chodidla. Za účasť ďakujeme všetkým prednášajúcim, členom spoločnosti a aj hosťom.
Mykózy chodidiel
DIXON RESORT ****Banská Bystrica
23.9.2022
V spolupráci so spoločnosťou Belupo zorganizovala Slovenská podologicka spoločnosť celodenný seminár, na ktorom boli poskytnuté komplexné informácie o mykózach chodidiel: z pohľadu lekára dermatológa, z pohľadu mikrobiologického laboratória, z pohľadu podológa. Zároveň bol predstavený nový voľnopredajný prípravok na liečbu mykóz - Amorolfín Belupo.
XXIX. Slovenský angiologický kongres
Hotel Partizán, Tále, Nízke Tatry
23.-25.9.2021
Prezident spoločnosti, Ing.Milada Nádašiová, oboznámila odbornú lekársku verejnosť s pojmami medicinálna pedikúra, multidisciplinárny prístup a najdôležitejšie úkony multidisciplinárneho prístupu v starostlivosti o chodidlá, o spôsoboch ošetrenia nôh diabetikov a dia nohy, zarasteného nechtu, mykóz a onychomykóz na chodidlách, plantárnej bradavice, ragádov rôzeneho pôvodu a o náplňou práce podológa ako zdravotníckeho nelekárskeho odboru, ktorý bude zastrešovať ošetrenie semikritického pacienta.

Video Kontrola účinnosti sterilizátorov v praxi pedikéra
11.02.2021
Článok Germicídny žiarič, foger alebo čistička vzduchu, či ionizátor ako účinná dezinfekcia prostredia do pedikúry
Spolupráca so spoločnosťou Trexima
Slovenská podologická spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Trexima (expert v analýze dát a prognóz na trhu práce), ktorá pracuje pre Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby. Naša spoločnosť je v nej zastúpená prezidentkou Ing. Miladou Nádašiovou. Zúčastňuje sa rokovaní a participuje na tvorbe legislatívnych zmien v rámci nášho remesla.
Novovzniknuté povolanie Podológ
Sektorovo riadené inovácie
20.11.2020
Nový študijný odbor
Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
2020/2021
Reakcia SPS na článok Plus jeden deň
Denník Plus jeden deň
3.1.2020
Konferencia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
Tatranská Lomnica
9.11.2019
DIA deň
Hotel Bratislava
26.10.2019
Odborný podologický deň
INTERBEAUTY Incheba Bratislava
3.10.2019
Sektorová rada pre remeslá a služby
Trnava
24.9.2019
1. Zjazd SPS a 4. Kongres PPP
Jasná – Nízke Tatry
2.5.2019 - 3.5.2019
Odborná podologická súťaž
Trenčín
28.3.2019
Odborný podologický deň
Trenčín
28.3.2019

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška